AIAKUJUNDUS

AIA KUJUNDAMINE

Aia kui eluruumi kujundamine saab alguse kliendi vajadustest ja soovidest. Iga aed on erinev  ja eelkõige seetõttu, et inimeste nõudmised ja vajadused aiale on erinevad.

Kõige parema aiakujunduse lahenduseni aitab jõuda koostöö kliendi ja aiakujundaja või aedniku vahel, mille käigus leitakse parimad võimalused kliendi soovide ja vajaduste ellu viimiseks.

Mida rohkem küsimusi saavad enne jooniste tegemist vastused, seda parem saab aiakujundusplaan ja seda vähem on vaja küsimustele vastata aeda rajades …

Paljudel juhtudel ei ole vaja tellida paksu projektimappi vaid piisab mõnest konsultatsioonist ja eskiislahendusest. Samas võib vaja minna rajatiste detailidest  jooniseid ja lõikeid aga ka täpset seletuskirja ja hooldusjuhendit. Kõik sõltub kliendi tegelikest vajadustest aja rajamisel.
 
Aia suurusel ei ole tähtsust, peamine on aia kujundamisega saavutatud põnevus erinevatel aastaaegadel, head emotsioonid ja funktsionaalsus.

AIAKUJUNDUSPLAAN

Meilt aiakujundusplaani tellides, saab klient:

– Esmane konsultatsioon objektil ( 2-3 tundi, olenevalt krundi suurusest)
– 2 käsitsi joonistatud eskiislahendust, mille põhjal koostatakse lõplik üldplaan
– Taimede nimekiri koos kogustega
– Materjalide nimekiri koos mahtudega
– Planeeritava aia kujundust ja taimi tutvustav pildimaterjal
– Aia rajamiseks vajalike tööde nimekiri

 Aiakujundusplaaniga: 

– luuakse aiakujunduse lahendus, mis sobib hoonete arhitektuuri ja ümbritseva keskkonnaga
– määratakse ära teede ja platside asukohad ja suurused;
– varjatakse ebasobivad ja avatakse meeldivad vaated ümbritsevale;
– kasutatakse ära krundi reljeefi eripärad;
– planeeritakse vajalike aiarajatiste asukohad;
– tehakse taimede valik vastavalt kasvutingimustele ja aiastilistikale;
– tehakse materjalide valik;
– arvestatakse kliendi võimalustega aia hooldamisel;

Lisaks aiakujudusplaanile võib vaja minna:
– Lõikeid ja detail-jooniseid
– 3D vaateid
– Seletuskirja tööde teostamiseks
– Taimede ja muru hooldusjuhendit

SAADA HINNAPÄRING

Aiakujunduse pakkumise saamiseks saada meile palun päring

Vastame sinu küsimusele paari päeva jooksul.
SAADA HINNAPÄRING