KRUNDI KONSULTATSIOON

KRUNDI OSTMINE/ UUS KRUNT

AUKOHT JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED

Uue krundi ostmisel ja hoonete paiknemise  määramisel on väga oluline asukoht ning sealsed looduslikud tingimused ( aluspinnas, reljeef, veerežiim, avatus tuultele, valgustingimused).

EELISED JA PUUDUSED

Aitame Teil välja selgitada krundi nii nähtavad kui ka varjatud eelised, mis võivad Teie tulevase aia väärtust suurendada ja muuta seda erakordseks. Samuti pöörame Teie tähelepanu nii nähtavatele kui ka varjatud puudustele, mis võivad aia rajamise planeeritud kulutusi suurendada.

OLEMAS OLEVAD MATERJALID JA KÕRGHALJASTUS

Anname hinnangu krundil olemas olevatele materjalidele ( muld, täitepinnas, langetatavad puud, kivid jm. ), et need saaks enne  ehitustöödega alustamist kokku koguda ja sorteerida ning hiljem krundil ära kasutada. See vähendab kulusid pinnase ostmisele ja transpordile. Rajatavale aiale avaldab suurt mõju ka olemas olev kõrghaljastus.

KRUNDI OSTMINE / VANA AED

ASUKOHT JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED

Nagu uue, nii ka vana aia puhul on asukoht ning sealsed looduslikud  tingimused ( aluspinnas, reljeef, veerežiim, avatus tuultele, valgustingimused),  väga tähtsad ning võivad saada oluliseks aia renoveerimisel.

EELISED JA PUUDUSED

Aitame Teil välja selgitada krundi nii nähtavad kui ka varjatud eelised, mis võivad Teie tulevase aia väärtust suurendada ja muuta seda erakordseks. Samuti pöörame Teie tähelepanu nii nähtavatele kui ka varjatud puudustele, mis võivad aia rajamise planeeritud kulutusi suurendada.

OLEMAS OLEVAD MATERJALID JA TAIMESTUS

Anname hinnangu krundil olemas olevatele materjalidele ( muld, täitepinnas, langetatavad puud, kivid, taimed jms ), et need saaks enne ehitustöödega alustamist kokku koguda ja sorteerida ning hiljem krundil ära kasutada. See vähendab kulusid planeeritud materjalide ostmisele ja transpordile. Vanas aias võib leiduda selliseid taimi, mida saab uue kujunduse puhul ära kasutada. Selleks on vaja teha olemasolevale taimestusele inventuur, et täpsustada taimede liike, sorte ja koguseid.

KÜTTELAHENDUSED

Vanas aias võib ootamatult keeruliseks kujuneda uute küttesüsteemide paigaldamine.  Säilitamaks olemasolevaid puid ja nende juurestikku, tuleb kaaluda erinevaid hoonete kütmise võimalusi kuna linnades võib puude eemaldamine kujuneda keeruliseks ja kulukaks protsessiks.

TEED JA PLATSID 

Vanas aias olevad teed ja platsid tuleb enamikel juhtudel uuesti rajada. See tähendab vanade materjalide uuesti kasutamist või utiliseerimist.

VESI JA ELEKTER

Juhul kui vanasse hoonesse hakatakse uut torustikku ja kaableid paigaldama, tuleks planeerida nende võimalikku “vedamist” ka aeda.

KRUNDI OSTMINE / UUS AED

ASUKOHT JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED

Uusarenduste puhul ostetakse eramu ja selle juurde kuuluv aiaga piiratud ala. Enamustel juhtudel on eemaldatud kasvupinnas, mis tõstab kulutusi aia rajamisele.

EELISED JA PUUDUSED

Aitame Teil välja selgitada krundi nii nähtavad kui ka varjatud eelised, mis võivad Teie tulevase aia väärtust suurendada. Samuti pöörame Teie tähelepanu nii nähtavatele kui ka varjatud puudustele, mis võivad aia rajamise planeeritud kulutusi suurendada.

OLEMAS OLEVAD MATERJALID JA TAIMESTUS

Anname hinnangu krundil olemas olevatele materjalidele ( muld, täitepinnas, langetatavad puud, kivid, taimed jms ), et välja selgitada kas neid saab aia rajamisel kasutusele võtta. Püüame selgeks teha krundil oleva pinnase seisukorra ( kas seda saab muru ja istutuste aluse pinnasena kasutada või on mõistlik krundilt eemaldada). Võib olla, et osa puid on langetamata, kuna need ei jäänud ehitusele ette. Sel juhul tuleb selgitada välja nende väärtus rajatava aia seisukohalt.

KÜTTELAHENDUSED

Kaasaegsete küttelahendustega elamute puhul võib ette tulla, et maaküttekaabel on paigaldatud kogu krundi vabale alale. See teeb keeruliseks taimede paigutamise ja istutamise, erinevate rajatiste paigaldamise ning keeruline on ka tarbeaia asukoha valik.
TEED JA PLATSID 

Detailplaneeringu koostamise käigus planeeritud teede ja platside asukohad ei pruugi uute omanike soovidega alati kokku minna…

VESI JA ELEKTER

Vesi aias on oluline taimede kastmise ning suveköögi, elekter aga aia ja lehtla valgustuse jaoks.

 EELISED JA PUUDUSED

Aitame Teil välja selgitada krundi nii nähtavad kui ka varjatud eelised, mis võivad Teie tulevase aia väärtust suurendada ja muuta seda erakordseks. Samuti pöörame Teie tähelepanu nii nähtavatele kui ka varjatud puudustele, mis võivad aia rajamise planeeritud kulutusi suurendada.

OLEMAS OLEVAD MATERJALID JA KÕRGHALJASTUS

Anname hinnangu krundil olemas olevatele materjalidele ( muld, täitepinnas)

SAADA PÄRING

Krundi konsultatsiooni tellimiseks võta meiega ühendust.

Vastame sulle paari päeva jooksul.
SAADA PÄRING