AIANDUSALANE NÕUSTAMINE

See teenus on suunatud eelkõige kinnisvara, ehituse, projekteerimise või järelvalve alal tegutsevatele ettevõtetele, kelle kliendid vajavad lisaks eelpool nimetatud ettevõtete teenustele ka aiandusalast nõuannet.

ROHEALADE PROJEKTEERIMINE

Nii uute kui ka vanade ehitiste juurde planeeritavate rohealade projekteerimisel saab tihti otsustavaks taimede tundmine ja nende kasvuks sobilku kasvukeskkonna loomine. Saame olla koostööpartneriks nii projekteerijale kui kinnisvaraarendajale.

PLANEERITAVAD TAIMED JA NENDE HOOLDUS

Saame pakkuda nõuannet nii taimede valiku ja kasvutingimuste kui ka hooldamise osas.

Uute elamurajoonide planeerimisel on olulise tähtsusega meeldiva elukeskkonna loomine ja sellega seoses sobivate taimede valik ning pikaajalise hoolduse planeerimine.

HALJASTUS VANADE HOONETE ÜMBRUSES

Vanade hoonete renoveerimisel tuleb jälgida olemasoleva haljastuse säilitamise nõudeid ja uute istutuste tegemise võimalikkust suurte puude alla või hoonete vahele.

ASENDUSISTUTUS

Paljude uusehitiste puhul tuleb lahendada asendusistutuskohustusega seotud teemad. Oleme sellega seoses nõu andnud paljudele eraisikutele ja ehitusettevõtetele.

HALJASTUSE RAJAMINE

Aitame Tellijat haljastustööde tellimisel, taimede projektipõhisel varumisel ja vajalike alltöövõtjate leidmisel. Õigete materjalide ja töövõtete ning tööprotsessi järjekord võib kulude kokku hoidmisel suurt rolli mängida.

SAADA PÄRING

Nõustamisteenuse tellimiseks saada meile oma küsimus.

Vastame sinu päringule paari päeva jooksul
SAADA PÄRING